Co děláme

 • Konzultace dopravně-inženýrských opatření
 • Vypracování projektové dokumentace dopravního značení uzavírky a objížďky pro všechny stupně PD včetně všech vyjádření kompetentních orgánů (dopravní inženýr Policie ČR, stanoviska správců komunikací, dopravců veřejné linkové osobní dopravy, statutárních měst, měst nebo obcí) 
 • Zajištění vydání Stanovení místní/trvalé nebo přechoné/ dočasné úpravy provozu silničním správním úřadem – dle §77 zákon 361/2000 Sb.. Rozhodnutí o povolení částečné/úplné uzavírky komunikace. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK)
 • Trvalé svislé dopravní značení – dopravní značky a zařízení (montáž dopravních značek a zařízení, vyhrazená parkoviště, označení parkovacích garáží, montáže retardérů, směrových sloupků atd.)
 • Přechodné dopravní značení – pronájem, osazení a údržba a NON-STOP servis
 • Vodorovné dopravní značení – barva, hladký plast, strukturovaný plast, zvučící plast, termoplast včetně předem předformovaných symbolů
 • Lehce demontovatelná svodidla – dodávka, montáž a demontáž všech typů a výrobců
 • Trvalá svodidla ocelová a betonová a dočasná svodidla pro oddělení jízdních směrů nebo pracovního místa
 • Balisety
 • Tlumiče nárazu
 • Ukazatele směru
 • Clony proti oslnění
 • Speciální projekty (zklidňování dopravy, zvýšení BESIP atd.)