Projekt EU

 


Název výzvy:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců ZLINMARK DZ s.r.o. a SIGVIA CZ s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012804

Příjemce:

ZLINMARK DZ s.r.o.

Partner:

SIGVIA CZ s.r.o.

Rozpočet projektu:

774 336,00 Kč, příspěvek EU 658 185,60 Kč

Období realizace:

10/2019 – 9/2021

Cíl projektu:

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců ZLINMARK DZ s.r.o. a SIGVIA CZ s.r.o.“ je v souladu s cílem výzvy zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Do projektu bude zařazeno 20 zaměstnanců obou společností, v souladu s dalším cílem výzvy, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků, budou do projektu zařazeni také zaměstnanci ve věku nad 54 let.

Očekáváme, že přínos projektu bude mít po realizaci pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti obou společností.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.