Reference

DÁLNICE, RYCHLOSTNÍ SILNICE A SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZDIDLA (VE SPRÁVĚ ŘSD ČR)

D52 - Reklamační oprava poruch na dálnici D52 v km cca 19,200 a 19,700

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • částečná uzavírka


D46 zvýšení BESIP, dodávka a montáž clon proti oslnění

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D46 Oprava, výměna SDZ – obnova chybějících směrových sloupků v km 0,000 - 34,008

 • realizace trvalého dopravního značení/dopravních zařízení

 

D46 výstavba přejezdu SDP v km 8,5

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Dálnice D2, rekonstrukce křižovatky II/152 x rampa D2

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D46 Údržba SDP – úprava SDP na bezúdržbový

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D52, prohlídka dálniční kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D1 Tlumič nárazu – MUK Hulín km 265,45

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení - realizace trvalého dopravního značení/dopravního zařízení

 

D46 Zvýšení bezpečnosti na dálnici D46 – umístění clon proti oslnění na vybraných místech dálnice, km 4,250 – km 4,760

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

D35 Rekonstrukce vozovky km 280,9 – 282,9 vlevo a vpravo – montáž betonových svodidel

 •  realizace trvalého dopravního značení/dopravního zařízení

 

D1, D2, D8, D11 a D35 – Výstavba a doplnění dohledových kamer na dálnicích v síti TEN-T

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

SILNICE I. TŘÍDY (VE SPRÁVĚ ŘSD ČR)

I/47 – oprava dopravního značení po dopravních nehodách u křižovatky s obcí Topolany

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení


I/47 – oprava dopravního značení po dopravních nehodách u křižovatky s obcí Hoštice – Heroltice

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení


I/50 – opatření pro zvýšení bezpečnosti km 16,200 – 16,800

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení


I/50 – opatření pro zvýšení bezpečnosti km 29,162 – 30,167

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech - realizace trvalého dopravního značení


I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

 • projektová činnost trvalého a přechodného dopravního značenívčetně vyřízení na úřadech


I/53 Suchohrdly u Miroslavi, oprava AB vozovky

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení/dopravních zařízení


Silnice I/49 Zlín, zařízení pro dynamické vážení vozidel

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech


Silnice I42 Brno, VMO Dobrovského B, dodatečná protihluková opatření

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení/dopravního zařízení

 

I/42 Brno VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodné dopravního značení

SILNICE II. TŘÍDY, PRŮTAHY OBCEM, ATD. (VE SPRÁVĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJŮ)

Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa – obnova povrchů komunikací

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení


Reklamační oprava silnice II/464 v km 4,830 – 4,845 a v km 5,120 – 5,300 v rámci stavby Dálnice D47, stavba 4706: Hladké Životice – Bílovec

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodné dopravního značení


SÚS Jmk, oblast Brno – II/152, úsek OC Olympia – dálnice D2, revize a úprava dopravního značení na základě podnětu PČR DI, KŘ JmK – zvýšení BESIP

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení a dopravních zařízení


Obec Žďárec, zvýšení bezpečnosti na silnici II/389

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení a dopravních zařízení


II/152 Jamolice – Průtah

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení a dopravních zařízení


Reklamační oprava silnice II/415 u obce Trnové Pole

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení


Reklamační oprava silnice II/430, okružní křižovatka Podolí

 • realizace přechodného dopravního značení


Brno, II/430 ul. Olomoucká, reklamační oprava zastávky MHD Černovičky

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení


Brno, ul. Černopolní – Černopolní 1a, oprava domovních a venkovních rozvodů

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

SILNICE III. TŘÍDY (VE SPRÁVĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJŮ)

Výstavba okružní křižovatky Vyškov – ul. Dědická

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení a dopravních zařízení


Silnice III/43346 Litenčice – Lísky, část Lísky

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení


III/37932 a III/37931 Královopolské Vážany

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení


III/4259 Čejkovice – Mutěnice 

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení


III/0462 – Drysice – Vyškov, SO 101

 • realizace trvalého dopravního značení/dopravních zařízení

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉ NEBO OBECNÍ INFRASTRUKTURY, MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení


Bučovice, Kloboučky

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení


Navýšení parkovacích kapacit – Olomouc, Tererovo náměstí

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení


Dopravní zrcadlo na ulici Staňkova, Brno

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Vyškov, OK Dědická ­– záruční oprava

 • realizace trvalého dopravního značení

 

Brno, ul. Pionýrská, oprava zastávky

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Hodonice, U Sladovny, uzavírka MK

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Popovice u Rajhradu, zobousměrnění MK

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Skalice u Znojma, oprava komunikace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno - Černovice, pasport DZ ve "spodním sídlišti"

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Bučovice – TDZ – zóna 30 VPÚK za žel. přejezdem

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Hodonice, U sladovny, osazení směrových sloupků

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Nový Přerov – zpomalovací prahy na místních komunikacích

 • realizace trvalého dopravního značení

 

Přechod pro chodcepřes ul. Rolencovu na trase k ZŠ Požární 1

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech-realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Oprava MK č. C24 v Doubravníku – etapa 1

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Stavba polníchcest Hca3 a Hca4 v k.ú. Drnovice u Vyškova

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, ul. Lidická – zpomalovací práh

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Brno, Melatín

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Příjezdová 22

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Ul. 1. Máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení


Stavební úpravy v objektu Astorka, Novobranská

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Kopečná 34 – napojení domu na inženýrské sítě

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Kopečná 32 – havaríjní stav kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Štěpánkova

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Křenová 3. a 9. – havárie kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Rybnická 112 – havárie kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Dvorecká

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Hybešova

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Kociánka – RD Kociánka p.č. 4310/4

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Dopravní opatření při výstavbě nebo opravěDopravní terminál Uherský Brod – II. etapa

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Bučovice, Kloboučky

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Navýšení parkovacích kapacit – Olomouc, Tererovo náměstí

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Dopravní zrcadlo na ulici Staňkova, Brno

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Vyškov, OK Dědická ­– záruční oprava

 • realizace trvalého dopravního značení

 

Brno, ul. Pionýrská, oprava zastávky

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Hodonice, U Sladovny, uzavírka MK

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Popovice u Rajhradu, zobousměrnění MK

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Skalice u Znojma, oprava komunikace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení


Brno - Černovice, pasport DZ ve "spodním sídlišti"

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Bučovice – TDZ – zóna 30 VPÚK za žel. přejezdem

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Hodonice, U sladovny, osazení směrových sloupků

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Nový Přerov – zpomalovací prahy na místních komunikacích

 • realizace trvalého dopravního značení

 

Přechod pro chodcepřes ul. Rolencovu na trase k ZŠ Požární 1

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Oprava MK č. C24 v Doubravníku – etapa 1

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Stavba polních cest Hca3 a Hca4 v k.ú. Drnovice u Vyškova

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, ul. Lidická – zpomalovací práh

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Brno, Melatín

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Příjezdová 22

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Ul. 1. Máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení


Stavební úpravy v objektu Astorka, Novobranská

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Kopečná 34 – napojení domu na inženýrské sítě

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Kopečná 32 – havaríjní stav kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Štěpánkova

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Křenová 3. a 9. – havárie kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Rybnická 112 – havárie kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Dvorecká

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Hybešova

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, Kociánka – RD Kociánka p.č. 4310/4

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ NEBO OPRAVĚ MOSTŮ, PROPUSTKŮ A JINÝCH PODOBNÝCH STAVEB

I/50 – Opravy vybraných propustků okr. Vyškov

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

I/54 – Opravy vybraných propustků okr. Vyškov

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

I/47 – Opravy vybraných propustků okr. Vyškov

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Obec Tečovice, dopravní opatření pro opravy propustků na místních komunikacích

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Bařice, Most Bařice ev.č. 36763-1

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Lávka pro pěší Z2 přes Dřevnici, Zlín - Bartošova čtvrť

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ VODOVODŮ, KANALIZACÍ A ČOV, PŘÍPADNĚ JINÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění inženýrských opatření při havárii kanalizace na ulici Valdenská, Olomouc

 • realizace přechodného dopravního značení

 

Prodloužení vodovodu Těchlovská, Vizovice

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Pustiměřské Prusy – kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Kounicova, havárie kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, ul. Jasná, přípojky IS

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Brno, ul. Poříčí – havárie kanalizace

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Kanalizace a ČOV Nemojany

 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno ul. Koliště I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Kanalizace a ČOV Rostěnice – Zvonovice

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Ivančice vybudování vodovodní přípojky, Mřenková 88

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

RealizacepřípojekIS Šlapanice, ul. Ponětovská

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

ÚMČ Brno-Tuřany, oprava TDZ Brno, Šípkova

 • realizace trvalého dopravního značení

 

AC Vyškov, Drnovice, AC2015002

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

ŽELEZNIČNÍ A JINÉ KOLEJOVÉ STAVBY

 Rekonstrukce železniční tratě - odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uh. Hradiště, v úseku  Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo)

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Rekonstrukce železniční tratě - trať 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Dopravní terminál Uherský Brod – III. etapa

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Brno, ul. Podsedky, uzavírka železničního přejezdu P3947

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Brno, Holásky – uzavírka účelové komunikace v Brněnských Ivanovicích v místě žel. přejezdu P7180 v žkm 7,075 na žel. trati Brno – Přerov

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Křižanovice III/04712 – rekonstrukce ž. p. P7194 v km 50,735 Křižanovice u Vyškova

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Oprava přejezdu po MU v km 13,366 Šlapanice – Blažovice

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

VEŘEJNĚ-PROSPĚŠNÉ STAVBY NEBO ZAKÁZKY (OBECNÍ, ŠKOLSTVÍ, MEDICÍNA, REKREACE, KULTURA, ATD.)

Město Bučovice, realizace navigačního systému pro infocentrum

 • realizace trvalého dopravního značení

 

Město Bučovice, údržba parkoviště vedle MěÚ Bučovice

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Chodníky v průtahu obcí Habrovany

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Realizace parkoviště Krajského ředitelství Policie ČR, správy Jihomoravského kraje, Brno

 • realizace trvalého dopravního značení

 

Vyškov, rekonstrukce zimního stadionu

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Realizace vodorovného a svislého dopravního značení při rozšíření ZŠ Drnovice, parkoviště

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Prostějov, parkoviště u zimního stadionu

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Výstavba zimního stadionu Vyškov

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Dodávka systému CARSTOP pro objekty Ministerstva zemědělství ČR

 • realizace trvalého dopravního značení

 

ZŠ Slavkov, parkovací stání

 • realizace trvalého dopravního značení

 

ÚMČ Brno-Komín, pasport blokového čistění

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Revitaliazace prostoru Velískovy zahrady v Malenovicích

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

PROJEKTY A STAVBY SOUKROMÝCH INVESTORŮ

Výstavba bytového domu Křivého, napojení ulice Kociánka, rozšíření a realizace zastávky, Brno

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

ČSPH Kladno – výstavba čerpací stanice a stanice STK

 • realizace trvalého dopravního značení

 

LC Bušlanka

 • realizace trvalého dopravního značení

 

Rekonstrukce haly Jinota, Tománkova, průmyslový areál, 68301, Rousínov

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Lhota, montáž RD KUBIS 632, p.č. 345-17 k.ú. Lhota

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

OC Kaufland, Praha Kobylisy

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Revitalizace areálu papírem CEPERA, a.s, Červená Řečice

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace trvalého dopravního značení

 

Rekonstrukce domu Žižkova 1, 3, 5, Vyškov

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Chvalovice – Hatě, napojení pozemku p.č. 1912 k.ú Dyjákovičky na silnici I/38

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

Želešice, zasíťování pozemku 341/3 pro budovu RD

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech

 

ZVLÁŠTNÍ ČINNOSTI A SPECIÁLNÍ PROJEKTY

GRAND PRIX 2015, zajištění DIO pro hokejový turnaj

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

GRAND PRIX 2016, zajištění DIO pro hokejový turnaj

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Zajištění zvláštního užívání komunikace a dopravně inženýrských opatření pro účely natáčení České televize, Uherské Hradiště, U Brány

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení

 

Zajištění pomocných prací pro přepravu nadměrného nákladu Přerov – Spojené Arabské Emiráty

 • projektová činnost včetně vyřízení na úřadech
 • realizace přechodného dopravního značení
 • realizace trvalého dopravního značení